Politica de Confidentialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Rarox Servicii Funerare, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta

 

Rarox Servicii Funerare este denumirea comercială al Rarox-Coffins SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în str. Baltita nr. 2 bl. B18 sc. 2, ap. 53, sector 4, Bucuresi si punct de lucru in sos. Fundeni nr. 264, sector 2, Bucuresti (în continuare “Rarox Servicii Funerare” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați la adresa de e-mail: office@funerarenonstop-bucuresti.ro sau prin poștă sau curier la adresa str. Baltita nr. 2 bl. B18 sc. 2, ap. 53, sector 4, Bucuresi si punct de lucru in sos. Fundeni nr. 264, sector 2, Bucuresti

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

 

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Primim informatii de la dvs când ne transmiteti un mesaj pe siteul nostru si ne furnizati: adresa de e-mail, numele si prenumele, numarul de telefon. Daca ulterior beneficiati de serviciile noastre, pentru facturare vom mai avea nevoie de nume si prenume, adresa, CNP si copie in cazul ridicarii ajutorului de inmormantare. In cazul in care ne faceti o vizita la punctul de lucru prezentat mai sus, va informam ca sistemul de prelucrare video colecteaza in mod automat imagini cu dvs.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

 

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

 

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în scopul preluarii solicitarii dvs. si pentru prestarea serviciului cerut de dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă, mai exact in vederea facturarii serviciilor oferite. Prelucrarea imaginilor video de la sediul societatii noastre se face in baza interesului legitim al societatii- protectia impotriva infractionalitatii.

 

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

 

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un contract cu Rarox Servicii funerare. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, ca de exemplu Facturile fiscale pe o perioada de 10 ani ulterior incheierii relatiei contractuale cu dvs. conform Anexei nr. 1 articolul A punctul 38 din Ordinul 2635/2015 privind documentele financiar contabile. Imaginile video sunt stocate pe o perioada maxima de 30 de zile.

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

 

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. serviciului de contabilitate al firmei.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.(ex. ANAF, Casa de pensii).

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Imaginile video prelucrate de sistemul nostru de supraveghere pot fi vizionate doar de catre conducerea Rarox Servicii Funerare si pot fi transmise doar catre organele abilitate de lege in cazul cererii acestora.

 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

 

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

 

Rarox Servicii Funerare a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau neautorizate, a pierderii accidentale, a modificărilor sau accesului neautorizat. Aceste măsuri sunt dezvoltate ținând seama de rezultatele analizei de risc a prelucrarilor efectuate. Trebuie luate în  considerare  tehnici  cum  ar  fi  minimizarea  datelor,  limitarea perioadei de  stocăre a  informației, contracte  de  confidențialitate, integritate fizică a  suporturilor  de  date și logarea conform  drepturilor  de  acces  în  funcție  de  rolul  avut  în  prelucrarea  datelor  cu  caracter personal.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Ce drepturi aveți

 

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail prin care ne-ati trimis primul mesaj. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate Descriere
Accesul Puteți să ne cereți:

-să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

-să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

-să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

– v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

-dați curs unui drept legal de a vă opune; sau

– acestea au fost prelucrate ilegal; sau

– ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

– pentru respectarea unei obligații legale; sau

– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Restricționarea prelucrării datelor Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

– acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

– prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau

– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

– v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

– avem consimțământul dvs.; sau

– pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

– pentru a proteja drepturile Rarox Servicii Funerare sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

– prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și

– prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
Luarea de decizii automate Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

– produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau

– vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

– ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;

– este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

 

 

Politica de utilizare cookie-uri

 

Această politică se referă la cookie-urile folosite, în website-ul operat de Rarox Servicii Funerare.

Cookie-urile sunt folosite pentru următoarele scopuri:

 • de funcționare a site-ului,
 • de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului,
 1. Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului.

 1. Ce cookie-uri folosim si ce fac aceste cookie-uri?

Folosim urmatoarele cookie-uri:

 1. 1P_JAR – transfera datele utilizatorilor pe platforma google.com
 2. _ga _gat _gid – sunt scripturi de la google.com, monitorizeaza traficul pe site / geolocatia etc.
 3. c-user datr fr – cookies folosite de com, mai exact verifica daca utilizatorul este logat pe fb pentru a putea da like site-ului, in josul site-ului se gaseste un box cu facebook.
 4. viewed_cookie_policy – Salveaza in cookies daca a fost acceptata politica cookies ca mai apoi sa nu apara popup-ul pe site.
 5. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

 • cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului
 • cookie-uri de analiză

Cookie-urile strict necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile, însă în acest caz anumite secțiuni ale site-ului nu vor funcționa corect.

 1. Conțin cookie-urile date personale?

Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet.

 1. Blocare cookie-uri

În cazul în care doriți sa blocați cookie-urile, unele funcționalități ale site‑ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului nostru.

În cazul în care ești de acord cu aceste limitări și dorești să blochezi cookie-urile, apasa butonul Nu accept.

 1. Linkuri și informații suplimentare utile

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri pe care si noi le folosim și la ce sunt utilizate, recomandăm următorul link: https://carnesroke.com/en/politica-de-cookies/

 

Reamintim faptul ca ne puteti contacta in orice moment prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa: office@funerarenonstop-bucuresti.ro sau

– prin poștă sau curier la adresa: str. Baltita nr. 2 bl. B18 sc. 2, ap. 53, sector 4, Bucuresi si punct de lucru in sos. Fundeni nr. 264, sector 2, Bucuresti


Telefon comenzi

0721.480.673
0769.658.216
Suna-ne
Lasa-ne mesaj